Seniormøder
 
 
Alle pensionister og ældre, enlige som ægtepar er velkomne til Seniormøder.

Første mandag i hver måned indbydes til en hyggelig eftermiddag kl. 14.30 i mødesalen på Løgumkloster Efterskole.

Vi samles først og fremmest om Guds Ord i forkyndelse, sang og musik. Der er også altid kaffebord med lejlighed til at få snakket lidt.

Det er alt sammen gratis.

Der er mulighed for, at man kan blive hentet og bragt, hvis man har brug for det. Det er ganske gratis.

Ønsker du at blive hentet, så ringer du bare mellem kl. 10 og kl. 12 samme dag, som mødet afholdes.
Kontakt Erik Sode Nielsen på tlf.nr. 3072 1995.
   
   
Program for efteråret 2024
Mandag 2. september Hans Mikkelsen, Løgumkloster.
Sangeftermiddag
Mandag 7. oktober Hans Jefsen, Skærbæk
Mandag 4. november Kurt Krüger, Løgumkloster
Mandag 2. december Henry H. Hansen, Nr. Løgum