Hvem er Luthersk Missionsforening?

Ud over at have et arbejde i Danmark med ca. 120 kredse og mødepladser, er LM det missionsselskab i Danmark, der har udsendt flest missionærer (55-60) til Peru, Tanzania, Etiopien og Cambodja. Endelig er LM med til enten selv at producere eller finansiere radioprogrammer til Rumænien, Etiopien, Kina og Indien.

Luthersk Missionsforening er en organisation, der har en del ansatte prædikanter og sekretærer, men hvor langt størstedelen af opgaverne bliver udført af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Luthersk Missionsforening er en del af Den danske Folkekirke, men den er samtidig en selvstændig og fri bevægelse, der selv organiserer sig og kalder de medarbejdere, der er brug for.

I de senere år er der yderligere etableret frimenigheder, hvor tilhørsforholdet til Folkekirken er afbrudt, men hvor grundlaget er det samme.

Afgørende for LM er, at det fundament, vi bygger vort arbejde på, er Bibelen og de Lutherske Bekendelsesskrifter. Vi tror, at Bibelen er givet til os af Gud, og at den taler sandt til os både om frelse og om fortabelse.

Vi tror også, at Bibelen taler sandt til os om, hvordan vi bedst kan leve som kristne og som mennesker i nutidens Danmark.

Dette fællesskab vil vi gerne indbyde til at være med i!